نظر شما در مورد قالب جدید چه میباشد ؟
(45.03%) 145
عالیه !
(11.18%) 36
خوبه !
(4.347%) 14
از قبلی بهتره !
(39.44%) 127
خوب نیست قبلی را بزارید !