نظر شما در مورد قالب جدید چه میباشد ؟
(45.31%) 145
عالیه !
(11.25%) 36
خوبه !
(4.062%) 13
از قبلی بهتره !
(39.37%) 126
خوب نیست قبلی را بزارید !